URBIVEL

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Acțiunea: POC-A1-A1.2.3-G-2-15  Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

Nr. contract de finanțare:  11/01.09.2016

Titlul proiectului: Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente –  URBIVEL

Date de identificare proiect: ID: P_40_333, MySMIS: 105565

Valoarea totală a proiectului: 15.682.673,75 lei

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă:13.187.411,75 lei

Durata proiectului: 60 luni

Director de proiect: prof.dr.ing. Claudia Steluța MARȚIȘ

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.