Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a semnat un nou  contract subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere. Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe pentru activități din categoria C, în cadrul proiectului titlul Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente – URBIVEL,

Denumire:  INOVO

Beneficiar al finanţării: INOVO FINANCE S.R.L., Cluj-Napoca

Durata proiect: 12 de luni.

Valoarea totală a contractului este 198.437,50 lei din care valoare totală eligibilă: 198.437,50 lei şi valoare totală eligibilă nerambursabilă: 158.750 lei.

Responsabil CS: Asist. Cercetare Cosman Sorin Iulian (sorin.cosman@emd.utcluj.ro)