1

06.05.2019

1

 

 

La data de 20.03.2019 Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a semnat un nou  contract subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere pentru proiectul Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente – URBIVEL.
Denumire: CS13/14.02.2018 – Dezvoltarea unei platforme fizice mobile de cercetare-inovare a automobilelor electrice

Beneficiar al finanţării: INOVO FINANCE S.R.L.

Responsabil CS: prof.dr.ing. Florin Mariasiu (florin.mariasiu@arma.utcluj.ro)