Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar al proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2-15, cu titlul Tehnologii pentru vehicule electrice urbane inteligente URBIVEL finanțat în cadrul POC, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare(CDI) în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor, lansează o invitație de participare pentru firmele interesate de a colabora în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în cadrul proiectului.

URBIVEL îşi propune stimularea şi susţinerea de intreprinderi şi companii româneşti în demersul lor de aliniere la politicile europene în ceea ce priveşte dezvoltarea de tehnologii avansate pentru un transport inteligent, ecologic şi integrat, în principal prin dezvoltarea şi implementarea de tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente (VEUI). Astfel, activitatea CDI în cadrul proiectului se va concentra pe 3 direcţii principale:

  1. Scalabilitate şi modularitate în analiza, dezvoltarea şi testarea sistemelor de propulsie şi a sistemelor auxiliare pentru VEUI;
  2. Materiale avansate pentru subsambluri şi componente ale VEUI;
  3. Sisteme de comunicaţii pentru integrarea VEUI în infrastructura oraşelor inteligente.

URBIVEL va aduce tehnologii noi de maşini electrice şi electronică de putere pentru sistemele de propulsie şi cele auxiliare în VEUI, tehnologii avansate pentru realizarea structurilor mecanice (caroserie, şasiu) ale vehiculelor electrice uşoare în special şi noi tehnologii pentru sisteme de comunicaţii flexibile în vederea integrării vehiculului în oraşe inteligente.

Înscrierea firmelor interesate se poate face pe adresa de mail: claudia.martis@emd.utcluj.ro, prin trimiterea de scrisori de interes. Pentru detalii vă rugăm să accesați pagina proiectului la adresa www.urbivel.utcluj.ro, sau ne puteți contacta la numărul de telefon 0264 – 401 328. Persoana de contact: Ș.l. dr.ing. Anca Nicu.

Metodologia pentru acţiunea de „selectare întreprindere parteneră” în cadrul proiectului Tehnologii pentru vehicule electrice urbane inteligente URBIVEL, poate fi accesată mai jos.

Metodologie selectie parteneri URBIVEL

 

Director proiect URBIVEL,

Prof.dr.ing. Claudia Marţiş