Întâlniri individuale cu potențiali parteneri – S.C. Belco Avia SRL

În data de 27.04.2017 a avut loc a doua întâlnire între reprezentanții UTC-N și reprezentanții firmei S.C. Belco Avia SRL.

Training – Managementul proiectelor

Locație: sala 5 str Observatorulu, nr. 2i – UTCN

Cadre didactice: prof.dr.ing. Mircea Cristian DUDESCU, prof.dr.ing. Călin NEAMȚU, ș.l.dr.ing. Ștefan BREBAN, conf.dr.ing. Daniel FODOREAN

Calendarul de derulare al sesiunii de training este prezentat în tabelul de mai jos

Data
(ora)
Titlu curs

10 Mar 2017 (9-17)

1.      Introducere în managementul proiectelor: definiții și scop.
2.      Context organizațional: strategie, cultură, portofoliu.

24 Mar 2017 (9-17)

3.      Definirea misiunii, viziunii și obiectivelor proiectului.
4.      Leadership […]

Întâlniri individuale cu potențiali parteneri – SISW

În decursul lunii aprilie au avut loc 3 întâlniri (13.04, 20.04, 25.04.2017)  între reprezentanții UTC-N și Siemens Industry Software în vederea stabilirii detaliilor viitoarei colaborări în cadrul proiectului comun de cercetare.

Întâlniri individuale cu potențiali parteneri – ICPE S.A.

Membrii grupului de cercetare Sisteme electromecanice și electronică de putere au discutat în decursul lunii aprilie cu reprezentanții firmei ICPE S.A. București, (în 7.04, 12.04, 19.04, 28.04.2017) în vederea pregătirii acordului de colaborare pentru activități de cercetare industrială din cadrul proiectului URBIVEL.

Training – Managementul cercetării

Locație – sala 302, str. Barițiu 26 – Laboratorul de Marketing si Management / sala 13A, Bd. Muncii 103-105

Cadru didactic: ș.l.dr.ec. Ștefan Cîrstea

Calendarul sesiunii de training- Managementul cercetării 

Cursul
Tematica
Ziua cursului si locatia
Intervalul orar

Curs 1
Cercetarea științifica. Aspecte generale și politici/strategii de cercetare
13.03.2017 sala 302, str. Barițiu 26
10-18

Organizarea activităților de cercetare si elaborarea planurilor operaționale

Curs 2
Managementul strategic al […]

Training – Managementul inovării şi dreptul de proprietate intelectuală

Locație și orar: sala 13 A, Bd. Muncii 103-105, între 10.00 și 18.00

Cadru didactic: conf.dr.ec. Anca Constantinescu-Dobra

Curs
Denumire curs
Data

1.
C1. Competitivitatea economică şi inovarea; Conceptul de inovare . Tipologia inovării. Modele de inovare
09.03.2017

C2. Creativitatea si metode de stimulare a creativitatii

2.
C3. Cadrul naţional şi european de realizare a inovării
16.03.2017

C4. Sistemul de management al inovării-  modele, principii de bază

3
C5. […]

Workshop exploratoriu

În data de 31.03.2017 va avea loc Worshopul exploratoriu în vederea prezentării ofertei de expertiză a UTCN-Transport. Înscrierea firmelor interesate se poate face pe adresa de mail: contact.urbivel@gmail.com, până la data de 15.03.2017.

Agenda de lucru este disponibilă pentru download aici: Agenda de lucru Wsh exploratoriu URBIVEL

 

Atelier de lucru 2

În data de 16 decembrie 2016 între orele 10:00-18:00 pe str. Observator nr. 2 sala 5 a avut loc al doilea atelier de lucru (AL2) cu principalul obiectiv de a crea platforma de cercetare, UTCN-Transport, care să includă toate grupurile de cercetare în domeniul Transport din UTCN.
În prima parte a evenimentului s-au definit: structura platformei, […]

ATELIER DE LUCRU 1

În data de 4 noiembrie 2016, între orele 12:00 și 18:00 în sala D08a, din cadrul Departamentului de Autovehicule Rutiere și Transporturi, B-dul Muncii 103-105, Facultatea de Mecanică, a avut loc primul atelier de lucru (AL1).

Scopul întâlnirii a fost identificarea competențelor și abilităților CDI existente la nivel UTCN în domeniile/subdomeniile abordate de URBIVEL.