1

Anunț privind începerea proiectului

”Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente”– URBIVEL

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, anunță începerea proiectului ID P_40_333 cu titlul ”Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente” – URBIVEL, în baza contractului de finanţare nr. 11 din 01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

         Valoarea totală a proiectului este de 15.682.673,75 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 13.187.411,75 lei.

         Proiectul se deruleaza pe o perioada de 60 de luni la locatiile din:

         – sediile UTC-N din Cluj-Napoca, str. Observatorului 2 si din Bdul Muncii 103-105;

         – sediile intreprinderilor/instituţiilor partenere din Cluj-Napoca, Braşov, Săcele, Târnăveni, Câmpulung Muscel, Alba-Iulia;

         Obiectivul proiectului este întărirea şi diversificarea interacţiunii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca cu mediul de afaceri, regional şi naţional, într-un domeniu strategic la nivel naţional şi european, domeniul Transportului inteligent, ecologic şi integrat, prin valorificarea potenţialului infrastructurilor CDI dezvoltate/modernizate în UTCN în perioada 2007-2013, cu urmatoarele obiective specifice:

         – Dezvoltarea platformei CDI UTCN-Transport şi evaluarea potenţialului CDI şi de transfer decunoştinţe/transfer tehnologic, la nivelul acesteia.;

         – Identificarea potenţialilor parteneri/beneficiari şi a necesităţilor acestora în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe/transferul tehnologic, precum şi în dezvoltarea de noi parteneriate pentru derularea de activităţi de cercetare colaborativă;

         – Dezvoltarea, în parteneriat cu sau pentru mediul de afaceri, de activităţi de cercetare- dezvoltare în vederea dezvoltării de tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente.

         Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

         Detalii suplimentare:

         Director proiect prof.dr.ing Claudia MARȚIȘ, e-mail:  claudia.martis@mae.utcluj.ro

2