1

25.01.2018

1

 

 

Partener: REMARUL 16 FEBRUARIE SA

Responsabil contract subsidiar: Şl dr. ing. Ștefan Breban.

Scurtă descriere a contractului: Se vizează dezvoltarea unei noi tipologii de boghiu folosind materiale compozite alături de dezvoltarea unui nou sistem de propulsie pentru o ramă electrică suburbană. Activitățile principale ale partenerilor se referă la studiul cu privire la sistemele de propulsie, suspensie, frânare optim integrate în structura boghiului, modelarea, simularea şi optimizarea mașinii electrice de propulsie şi a convertorului de putere, proiectarea arhitecturii de boghiu cu rama din materiale compozite, proiectarea sistemelor de automatizare de la bordul ramei electrice sub-urbane, construcția şi testarea unui prototip de laborator a mașinii electrice de propulsie şi a convertorului de putere. Se estimează ca vor fi publicate cel puțin 6 lucrări științifice.

Membri echipei din partea UTCN: 1 Responsabil activități CD, 1 cercetător proiectare şi dezvoltare maşini electrice, 1 cercetător proiectare şi dezvoltare electronică de putere, 1 cercetător proiectare şi dezvoltare maşini electrice, 1 responsabil activitate CDI pe structuri mecanice,2  cercetători structuri mecanice, 2 asistent de cercetare

Valoarea totală a contractului este: 1.800.000 lei din care valoare totală eligibilă: 1.800.000 lei şi valoare asistenţă financiară nerambursabilă: 1.423.763 lei.

 

Contact:  Stefan.Breban@emd.utcluj.ro