1

29.12.2017

1

 

 

În perioada 28.07.2017 – 02.08.2017, în cadrul proiectului Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente – URBIVEL, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a semnat 5 contracte subsidiare de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere, Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe pentru activități din categoria D – activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală realizate de organizația de cercetare în colaborare efectivă cu intreprinderea, avănd titlurile menționate în tabel.

În 20.12.2017 s-au semnat Notificările de aprobare a contractelor subsidiare de către Ministerului Cercetării și Inovării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOI).

Nr.crt. Date contract subsidiar Valoare contract subsidiar
1 Dezvoltarea unor sisteme de acționări electrice avansate destinate auxiliarelor din vehicule electrice urbane

Partener: TEHNOLOGISTIC SRL

Responsabil contract subsidiar: Prof.dr.ing. Lorand Szabo.

Val. totală:1.600.000 lei

Val. totală eligibilă: 1.600.000 lei

Val.totală eligibilă nerambursabilă:1.400.000 lei

2 Dezvoltarea cu ajutorul metodelor de analiză multifizică a maşinilor electrice cu înaltă eficienţă energetică destinate sistemelor de propulsie pentru vehicule electrice uşoare

Partener: ICPE SA

Responsabil contract subsidiar: Sl.dr.ing. Florin Nicolae Jurca.

Val. totală:1.510.000 lei

Val. totală eligibilă: 1.510.000 lei

Val.totală eligibilă nerambursabilă:1.257.000 lei

3 Dezvoltare servicii în cloud pentru integrarea vehiculelor electrice în orașe inteligentePartener: NET BRINEL SA

Responsabil contract subsidiar: Prof.dr.ing. Virgil Dobrotă.

Val. totală: 899.884,75 lei

Val. totală eligibilă: 810.923,75 lei

Val.asist.fin. nerambursabilă:720.670,31 lei

4 Cercetări cu privire la un nou concept de ramă electrică suburbană ușoară

Partener: REMARUL 16 FEBRUARIE SA

Responsabil contract subsidiar: Sl dr. ing. Ștefan Breban.

Val. totală:1.800.000 lei

Val. totală eligibilă: 1.800.000 lei

Val.asist.fin. nerambursabilă: 1.423.763 lei

5 Dezvoltarea unei platforme HIL pentru testarea bateriilor/ultracapacitorilor/pilelor de combustie ale unui vehicul urban electric

Partener: Siemens Industry Software SRL

Responsabil contract subsidiar: Sl.dr.ing. Mircea Ruba.

Val. totală: 1.797.718,71 lei

Val. totală eligibilă: 1.797.718,71 lei

Val.asist.fin. nerambursabilă: 1.367.716,21 lei

 

La data aprobării notificării privind încheierea contractului subsidiar, fiecare contract subsidiar notificat va deveni anexă la contractul de finanțare”, conform alin.13, literă e) a contractului de finanțare 11/ 1.09.2016 cu Act addițional nr. 1/2017.

Detalii suplimentare: Director proiect prof.dr.ing Claudia MARȚIȘ, e-mail:  claudia.martis@emd.utcluj.ro