1

27.8.2017

1

 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a semnat 5 contracte subsidiare de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

 

În perioada 28.07.2017 – 02.08.2017, în cadrul proiectului Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente – URBIVEL, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a semnat 5 contracte subsidiare de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere, Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe, Activități de tip D , având ca obiect:

  1. Dezvoltarea unor sisteme de acționări electrice avansate destinate auxiliarelor din vehicule electrice urbane. Partener: TEHNOLOGISTIC SRL, responsabil contract subsidiar: Prof.dr.ing. Lorand Szabo. Echipa de proiect din cadrul UTC-N este formată din 8 persoane (5 asistenți cercetare în electrotehnică și 3 cercetători proiectare și dezvoltare mașini electrice, din care 1 femeie).
  2. Dezvoltarea cu ajutorul metodelor de analiză multifizică a maşinilor electrice cu înaltă eficienţă energetică destinate sistemelor de propulsie pentru vehicule electrice uşoare. Partener: ICPE SA, responsabil contract subsidiar: Sl.dr.ing. Florin Nicolae Jurca. Echipa de proiect din cadrul UTC-N este formată din 5 persoane (1 asistent cercetare în electrotehnică, 2 cercetători proiectare și dezvoltare mașini electrice, 1 doctorand, 1 inginer, din care 1 femeie).
  3. Dezvoltare servicii în cloud pentru integrarea vehiculelor electrice în orașe inteligente. Partener: NET BRINEL SA, responsabil contract subsidiar: Prof.dr.ing. Virgil Dobrota. Echipa de proiect din cadrul UTC-N este formată din 5 persoane (1 CS I, 1 CS III, 3 asistenți cercetare în grupul de cercetare Telecomunicații).
  4. Cercetări cu privire la un nou concept de ramă electrică suburbană ușoară, Partener: REMARUL 16 FEBRUARIE SA, responsabil contract subsidiar: Sl dr. ing. Ștefan Breban. Echipa de proiect din cadrul UTC-N este formată din 11 persoane (1 responsabil activități CD, 2 cercetători proiectare și dezvoltare mașini electrice, 1 cercetător proiectare și dezvoltare electronică de putere, 1 responsabil activități CDI pe structuri mecanice, 2 cercetători structuri mecanice, 2 doctoranzi, 2 ingineri).
  5. Dezvoltarea unei platforme HIL pentru testarea bateriilor/ultracapacitorilor/pilelor de combustie ale unui vehicul urban electric”. Partener: Siemens Industry Software SRL, responsabil contract subsidiar: Sl.dr.ing. Mircea Ruba. Echipa de proiect din cadrul UTC-N este formată din 7 persoane (1 cercetător electronică de putere și integrare sisteme de acționare electrică, 2 cercetători proiectare și dezvoltare mașini electrice, 1 cercetător proiectare și dezvoltare electronică de putere, 1 masterand/ doctorand, 2 ingineri, din care 1 femeie).

 

 

Detalii suplimentare:

Director proiect prof.dr.ing Claudia MARȚIȘ, e-mail:  claudia.martis@emd.utcluj.ro