1

05.03.2019

1

 

În luna februarie 2019, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a semnat un nou  contract subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere. Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe pentru activități din categoria C – Cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru întrepreinderi, pentru proiectul Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente – URBIVEL.
Denumire: Studiu de piata privind vehiculele electrice – STUVEL

Beneficiar al finanţării: INOVO FINANCE S.R.L. (Sat Floreşti, Strada Porii, Nr. 146, Judeţ Cluj)
Durata proiect: 6 de luni, respectiv de la martie 2019 până la august 2019.

Valoarea totală a contractului este 62850 lei din care valoare totală eligibilă: 62850lei şi valoare totală eligibilă nerambursabilă: 31425lei.
Responsabil CS: conf.dr.ec. Anca Constantinescu-Dobra (anca.constantinescu@enm.utcluj.ro)