În perioada 17 – 19 octombrie 2018, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prin Departamentul de Autovehicule Rutiere si Transporturi a găzduit una dintre cele mai prestigioase manifestări științifice internaționale ale anului la Cluj-Napoca – ”Congresul Internațional ”Automobiles, Mobility, Modeling and Alternative solutions – AMMA 2018””. Evenimentul a fost organizat  în România de SIAR (Societatea Inginerilor de Automobile din România) și SAE (Society of Automotive Engineers), sub patronajul FISITA (Federation Internationale des Societes d´Ingenieurs des Techniques d´Automobile – International Federation of Automotive Engineering Societies).

Temele abordate în cadrul Congresului au vizat domeniile de cercetare-dezvoltare legate de: Vehicule electrice și hibride, Grupuri de propulsie; Sisteme cibernetice în autovehicule; Inginerie avansată, software si simulare; Siguranță rutieră, control trafic și transporturi; Tehnologii de fabricație și materiale, Vehicule nepoluante. Congresul a reunit un număr mare de specialiști din țară și din străinătate (224 de specialisti din SUA, Israel, Germania, Italia, Turcia, Bulgaria, Romania), care au prezentat rezultatele cercetărilor lor prin prisma transferului tehnologic și al unui schimb valoros de cunoștințe din domeniu.

Obiectivele Congresului international AMMA 2018 au vizat dezvoltarea socială și urbană; sprijinirea dezvoltării sectorului de cercetare clujean; încurajarea și sprijinirea inițiativelor experimentale, inovatoare și originale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale; stimularea dezvoltării Regiunii de Nord-Vest prin aplicarea rezultatelor cercetării și a inovațiilor prezentate în cadrul Congresului; impact asupra industriei și cercetării locale; dezvoltarea cadrului necesar formării unor resurse umane performante, care să promoveze rezultatele de vârf în domenii de  importanță strategică a cercetării românești și europene, obiective care sunt comune cu cele ale proiectului URBIVEL, Acțiunea: POC-A1-A1.2.3-G-2-15  Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe, Nr. contract de finanțare:  11/01.09.2016, Titlul proiectului: “Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente –  URBIVEL”, Date de identificare proiect: ID: P_40_333, MySMIS: 105565, in speta cu cele a Contractului Subsidiar nr.6/16.01.2018, perteneri UTCN si SC Porsche Engineering Romania SRL.

Participarea membrilor echipei Contractului subsidiar CS6 s-a realizat in cadrul sectiunii „Vehicule electrice și hibride”, prin prezentarea rezultatelor de cercetare industriala in colaborare efectiva cu partenerul industrial obtinute in etapa D 1.1. focalizate pe influenta amplasarii in cadrul constructiei unui vehicul electric a sursei energetice asupra performantelor dinamice si de stabilitate ale acestuia.