Obiectivul principal al proiectului vizează întărirea şi diversificarea interacţiunii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca cu mediul de afaceri, regional şi naţional, într-un domeniu strategic la nivel naţional şi european, domeniul Transportului inteligent, ecologic şi integrat, prin valorificarea potenţialului infrastructurilor CDI dezvoltate/modernizate în UTCN în perioada 2007-2013.

Pentru atingerea acestui obiectiv s-au definit trei obiective specifice, după cum urmează:

  • Dezvoltarea platformei CDI UTCN-Transport şi evaluarea potenţialului CDI şi de transfer de cunoştinţe/transfer tehnologic, la nivelul acesteia. Platforma UTCN-Transport va unifica/corela activităţile grupurilor de cercetare din Universitate cu preocupări în domeniul Transportului inteligent, ecologic şi integrat. Unificarea capacităţii de cercetare a acestora sub umbrela aceleiaşi platforme, precum şi conjugarea eforturilor şi iniţiativelor individuale sau de grup pentru dezvoltarea unei viziuni comune vor contribui la creşterea eficienţei activităţii CDI şi la o mai bună coordonare a acesteia, facilitând şi stimulând implicarea în activităţi de cercetare pentru şi în colaborare inter-, multi- şi transdisciplinară cu actori ai mediului economic.
  • Identificarea potenţialilor parteneri/beneficiari şi a necesităţilor acestora în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe/transferul tehnologic, precum şi în dezvoltarea de noi parteneriate pentru derularea de activităţi de cercetare colaborativă. Conectarea activităţii CDI a UTCN-Transport la necesităţile mediului antreprenorial reprezintă un element cheie în atingerea obiectivului general.
  • Dezvoltarea, în parteneriat cu sau pentru mediul de afaceri, de activităţi de cercetare-dezvoltare în vederea dezvoltării de tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente, care să contribuie la creşterea competitivităţii economice a partenerilor/beneficiarilor din mediul economic, dar şi la stabilirea unor relaţii de colaborare pe termen lung. Mai mult decât atât, tehnologiile dezvoltate în cadrul URBIVEL se vizează a fi utilizate/implementate în dezvoltarea unor vehicule ultra-uşoare pentru transport urban şi pentru implementarea sistemelor de propulsie electrică autonome în transportul urban în comun.