1

25.01.2018

1

 

 

Partener: ICPE SA

Responsabil contract subsidiar: Şl.dr.ing. Florin Nicolae Jurcă

Scurtă descriere a contractului:

Contractul subsidiar în parteneriat cu ICPE S.A este axat pe dezvoltarea unei noi generaţii de maşini electrice dedicate propulsie electrice uşoare (biciclete, scutere sau automobile electrice uşoare). În condiţiile actuale de dezvoltare a maşinilor electrice unde sunt stabilite constrângeri dimensionale tot mai mari dar cu fixarea unor performanţe energetice ridicate este necesară utilizarea metodelor de analiză multifizică (electromagnetic-termic şi mecanic). Dependenţa performanţelor energetice ridicate ale maşinilor electrice de utilizarea  materialelor magnetice rare/scumpe (magneţi permanenţi de tip NdFeB) poate fi combătută prin dezvoltarea  modele de analiză a unor noi tipuri de maşini electrice din familia celor cu reluctanţa variabilă atât în construcţie radială dar şi inversată. Aceste metode trebuie coroborate şi cu analiza oportunităţii de utilizare a unor noi tipuri de materiale magnetice care să contribuie la reducerea costurilor dar şi a greutăţii totale a maşinilor electrice.

Validarea modelelor de analiză obligă în cadrul contractului subsidiar la alocarea de activităţi dedicate pentru construcţia fizică a maşinilor electrice proiectate, dar şi pentru testarea experimentală a acestora cu scopul de a determina  caracteristicilor funcţionale  în condiţii asemănătoare cu cele ale aplicaţiilor considerate.

Membri echipei din partea UTCN: 1 Responsabil contract/CS III, 1 CSIII, 1 asistent cercetare,  inginer

Valoarea totală a contractului este 1.510.000 lei din care valoare totală eligibilă: 1.510.000 lei şi valoare totală eligibilă nerambursabilă: 1.257.000 lei

Contact: Florin.Jurca@emd.utcluj.ro