1

6.02.2018

1

 

 

Partener: PORSCHE ENGINEERING ROMÂNIA

Responsabil contract subsidiar: Prof.dr.ing. Florin MARIASIU

Scurtă descriere a contractului: Scopul colaborării dintre partenerii Porsche Engineering România SRL și UTCN în cadrul proiectului URBIVEL este de dezvoltare experimentală a unei surse energetice de înaltă eficiență destinată grupului propulsor al unui autobuz electric, prin activități specifice de parteneriat în vederea transferului de cunoștiințe.

Principalele obiective ale proiectului sunt:
•Identificarea soluțiilor optime de dezvoltare a unei surse energetice de înaltă eficiență utilizată în componența grupului propulsor a unui autobuz electric
•Definirea și stabilirea conceptului de dezvoltare a sursei energetice pentru utilizare în grupul propulsor al unui autobuz electric
•Dezvoltarea experimentală (prototip) a sursei energetice destinate grupului propulsor al unui autobuz electric conform studiilor efectuate pe baza activităților de cercetare realizate anterior
•Stabilirea indicilor de performanță prin testarea sursei energetice destinate grupului propulsor al unui autobuz electric, în condiții de reale de exploatare prin tehnici HiL

Rezultatele așteptate vor fi cuantificate prin realizarea unui prototip de sursă energetică funcțional, publicarea de articole științifice, participarea la manifestări științifice, cel puțin o cerere de brevet de invenție, creare de noi locuri de muncă pentru tinerii cercetători (și implicarea lor directă în activitățile proiectului)

Membri echipei:
Echipa UTCN este formată din 8 membrii cu atribuții în cadrul proiectului legate de competențele și abilitățile specifice fiecărui membru și trei posturi vacante destinate tinerilor cercetători. Echipa Porsche Engineering România este formată dintr-un număr de 3 specialiști în domeniu.

Valoarea totală a contractului este: 1.836.424 lei din care valoare totală eligibilă: 1.797.930 lei şi valoare asistenţă financiară nerambursabilă: 1.342.930 lei.

Contact: florin.mariasiu@arma.utcluj.ro