1

25.01.2018

1

 

 

Partener: TEHNOLOGISTIC SRL

Responsabil contract subsidiar: Prof.dr.ing. Lorand Szabo.

Scurtă descriere a contractului:

Obiectivul principal al contractului este dezvoltarea a două sisteme de acționări electrice destinate auxiliarelor din vehicule electrice urbane.

În prima etapă a proiectului de cercetare se vor identificara pe baza literaturii de specialitate și a experienței firmelor producătoare de mașini electrice pentru domeniul auto a sistemelor de acționări electrice cu cel mai mare potențial de îmbunătățire tehnică. Pe baza acestui studiu se vor elabora caietele de sarcini pentru pentru dezvoltarea celor două sisteme de acționare. Miezul activității de cercetare îl constituie proiectarea și optimizarea sistemelor de acționări. În ultima parte a proiectului se vor realizara practice și testa modelelor de laborator ale celor două sisteme de acționări.

Membri echipei din partea UTCN: 3 cercetători proiectare și dezvoltare mașini electrice (1 responsabil de proiect),2  asistenţi de cercetare în electrotehnică.

Valoarea totală a contractului este 1.600.000 lei din care valoare totală eligibilă: 1.600.000  lei şi valoare totală eligibilă nerambursabilă: 1.400.000 lei.

Contact: Lorand.Szabo@emd.utcluj.ro