ECHIPA DE MANAGEMENT
MARŢIŞ Claudia Director de proiect
CȂMPEANU Cristina-Maria Responsabil tehnic de implementare
VARGA Bogdan Responsabil relaţii cu mediul economic
IANCHIS Crina Responsabil financiar
NICU Anca Iulia Responsabil informare şi publicitate
ECHIPA DE CERCETARE (responsabilii grupurilor de cercetare)
SZABO Lorand Coordonator Activitatea A3 şi responsabil proiectare şi dezvoltare maşini electrice
CONSTANTINESCU- DOBRA Anca Coordonator Marketing, antreprenoriat, transfer tehnologic
DOBROTĂ Virgil Responsabil cercetare pe sisteme de comunicaţii
BERE Paul Responsabil activitate CDI pe structuri mecanice
BURNETE Nicolae Responsabil integrare şi testare la nivel de subsitem/vehicul