Locație – sala 302, str. Barițiu 26 – Laboratorul de Marketing si Management / sala 13A, Bd. Muncii 103-105

Cadru didactic: ș.l.dr.ec. Ștefan Cîrstea

Calendarul sesiunii de training- Managementul cercetării 

Cursul Tematica Ziua cursului si locatia Intervalul orar
Curs 1 Cercetarea științifica. Aspecte generale și politici/strategii de cercetare 13.03.2017 sala 302, str. Barițiu 26 10-18
Organizarea activităților de cercetare si elaborarea planurilor operaționale
Curs 2 Managementul strategic al cercetării științifice 20.03.2017 sala 13A, Bd. Muncii 103-105 10-18
Strategii de dezvoltare a cercetării științifice universitare
Curs 3 Managementul operațional al cercetării științifice 30.03.2017 sala 13A, Bd. Muncii 103-105 10-18
Prezentarea rezultatelor cercetării
Curs 4 Instrumentele cercetării științifice 06.04.2017 sala 13A, Bd. Muncii 103-105 10-18
Strategii de promovare ale cercetării
Curs 5 Resurse umane implicate in cercetare. Recrutare, selecție, formare si dezvoltare 27.04.2017 sala 13A, Bd. Muncii 103-105 10-18
Resurse umane implicate in cercetare. Motivare si evaluare performantei in cercetare
Curs 6 Înregistrarea cercetării 04.05.2017 sala 13A, Bd. Muncii 103-105 10-18
Finanțarea activităților de cercetare
Curs 7 Etica cercetării 25.05.2017 sala 13A, Bd. Muncii 103-105 10-18
Clasificare si ierarhizare a universităților pe criterii de cercetare științifică