Locație și orar: sala 13 A, Bd. Muncii 103-105, între 10.00 și 18.00

Cadru didactic: conf.dr.ec. Anca Constantinescu-Dobra

Curs Denumire curs Data
1. C1. Competitivitatea economică şi inovarea; Conceptul de inovare . Tipologia inovării. Modele de inovare 09.03.2017
C2. Creativitatea si metode de stimulare a creativitatii
2. C3. Cadrul naţional şi european de realizare a inovării 16.03.2017
C4. Sistemul de management al inovării-  modele, principii de bază
3 C5. Managementul inovării şi antreprenoriatul. Studii de caz- firme de succes 23.03.2017
C6. Inovarea strategică – Strategii de inovare, elaborarea strategiei de inovare
4 C7. Finanţarea inovării 20.04.2017
C8. Procesul de cercetare-dezvoltare-inovare, fluxul activităţilor
5 C9. Managementul resursei umane şi inovarea. Cultura inovării 27.04.2017
C10. Marketingul inovării – valorificarea rezultatelor inovării
6 C11. Cadrul organizatoric al inovării: structuri interne pentru inovare, colaborative, parteneriate şi reţele de inovare 11.05.2017
C12. Transferul de tehnologie și protecţia proprietăţii intelectuale
7 C13. Dreptul de proprietate intelectuală 18.05.2017
C14. Proprietatea industrială: mărcile şi indicaţiile geografice, numele comercial, emblemele şi titlurile de publicaţii