Locație: sala 5 str Observatorulu, nr. 2i – UTCN

Cadre didactice: prof.dr.ing. Mircea Cristian DUDESCU, prof.dr.ing. Călin NEAMȚU, ș.l.dr.ing. Ștefan BREBAN, conf.dr.ing. Daniel FODOREAN

Calendarul de derulare al sesiunii de training este prezentat în tabelul de mai jos

Data
(ora)
Titlu curs
10 Mar 2017 (9-17)
 • 1.      Introducere în managementul proiectelor: definiții și scop.
 • 2.      Context organizațional: strategie, cultură, portofoliu.
24 Mar 2017 (9-17)
 • 3.      Definirea misiunii, viziunii și obiectivelor proiectului.
 • 4.      Leadership și manager de proiect.
07 Apr 2017 (9-17)
 • 5.      Echipa proiectului: managementul conflictelor, negociere.
 • 6.     Estimarea costurilor și bugetul proiectelor.
28 Apr 2017 (9-17)
 • 7.     Programarea proiectului: rețea, durată.
 • 8.     Programarea proiectului: decalaje, accelerări, dificultăți.
5 Mai  2017 (9-17)
 • 9.      Managementul riscului.
 • 10.   Managementul resurselor.
19 Mai 2017(9-17)
 • 11.   Controlul proiectelor: evaluare și proces.
 • 12.   Controlul proiectelor: analiză valori.
26 Mai 2017(9-17)
 • 13.   Managementul proiectelor cu finanțare internațională: context, instituții, instrumente și cooperare internațională.
 • 14.   Managementul proiectelor: Studiu de Caz.