Platforma UTCN-Transport unifică și corelează activităţile grupurilor de cercetare din Universitate cu preocupări în domeniul Transportului inteligent, ecologic şi integrat. Unificarea capacităţii de cercetare a acestora sub umbrela aceleiaşi platforme, precum şi conjugarea eforturilor şi iniţiativelor individuale sau de grup pentru dezvoltarea unei viziuni comune vor contribui la creşterea eficienţei activităţii CDI şi la o mai bună coordonare a acesteia, facilitând şi stimulând implicarea în activităţi de cercetare pentru şi în colaborare inter-, multi- şi transdisciplinară cu actori ai mediului economic.