l_ancsi Autoritatea Națională pentru Cercetare Știițifică și Inovare
 Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020
 Instrucțiuni pentru beneficiari
 Program Operaţional Competitivitate 2014-2020. Axa 1
Legislaţie privind cadrul financiar general pentru
gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile alocate României:
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Ordonanța de urgență nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării
implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național,
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 Anunţ pentru beneficiarii proiectelor de tip G Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
Corrigendumul la Ghidul solicitantului pentru sectiunile A-G, Anexa 1 la Ordinul ministrului nr.3821/11.05.2015 privind aprobarea competitiilor pentru Axa Prioritara 1 a POC 2014-2020
Anunţ privind necesitatea încărcării în platforma informatică MY SMIS2014+ a proiectelor contractate
Anunţ privind corelarea categoriilor de cheltuieli din Ghidurile solicitantului cu Nomenclatorul de cheltuieli din MY SMIS
Manual de Identitate Vizuală revizuit
Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
Strategii de comunicare
Comunicat de presă – O nouă inițiativă guvernamentală pentru creșterea absorbției de fonduri europene și evitarea pierderii unor alocări
Tutoriale video
Comisia Europeană a prezentat propunerea de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021 – 2027
10.05.2018 – Instructiunea-nr-6_10-05-2018
17.05.2018 – Ministerul Fondurilor Europene invită potențialii beneficiari la seminariile de informare privind accesarea fondurilor europene în domeniul energiei regenerabile
01.06.2018 – Anunț privind prelucrarea datelor personale
04.06.2018 – Bugetul UE: Dezvoltarea regională și politica de coeziune după 2020
02.07.2018 – Conducerea Ministerului Fondurilor Europene a avut o întâlnire cu Comisia Europeană pentru pregătirea preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene
10.08.2018 – Instrucțiunea nr.3890/10.08.2018 privind implementarea contractelor de finanțare din cadrul Axei 1, Acțiunea 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe
05.09.2018 – AM POCU publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020
1.10.2018 – Bani europeni pentru revoluționarea sistemului românesc de sănătate, printr-un proiect POC
29.11.2018 – AM POC Consultare publică – Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.1.1 – Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet – Apel 2, Obiectiv Specific OS 2.1 – Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză, Prioritatea de investiții 2a – Extinderea conexiunii în bandă largă și desfășurarea rețelelor de mare viteză și sprijinirea adoptării noilor tehnologii și rețele pentru economia digitală, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
14.12.2018 – Ministerul Fondurilor Europene a publicat pe site-ul Programului Operațional Competitivitate anunțul privind Ghidul Comisiei Europene referitor la Analiza Cost Beneficiu
20.12.2018 – Guvernul a aprobat noi condiții care favorizează atragerea fondurilor europene în România
07.06.2019 – Anunț referitor la funcționarea MYSMIS
06.2019 – Instrucțiune_nr. 13
06.2019 – Instrucțiune_nr. 14
26.07.2019 – Instrucțiune nr. 25
01.08.2019 – Corrigendum A, B, C 2015 și G
16.10.2019 – Informare beneficiari_DG OI_2280_16.10.2019
2.12.2019 – Corrigendum nr.92158/21.11.2019 privind Instrucțiunea 18/17.04.2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 și raportare în MySMIS
17.01.2019 – Anunț privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 – Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F
 04.02.2020 – Instrucțiunea nr.34/13.01.2020 privind verificarea contractelor subsidiare aferente proiectelor de tip G din punct de vedere al încadrării în categoria IMM-urilor, în vederea stabilirii intensității valorii ajutorului de stat acordat
 12.02.2020 – Instrucțiunea nr.35/31.01.2020 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MySMIS2014 – modulul Implementare
24.03.2020 – nota nr. 23195/17.03.2020 – privind posibilitatea suspendarii implementarii proiectelor din cadrul poc
24.03.2020 -Instrucțiunea nr.36/20.03.2020 – privind prorogarea termenelor de transmitere a documentelor în etapa de contractare a proiectelor finanțate prin POC pe perioada stării de urgență
28.04.2020 -Instrucțiunea nr.37/10.04.2020 – privind măsuri provizorii pe perioada stării de urgență
20.05.2020 -Instrucțiunea nr.38/13.05.2020 – privind utilizarea sistemului informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 pentru contractele de finanțare implementate în cadrul Programului Operațional Competitivitate
20.05.2020 -Instrucțiunea nr.39/13.05.2020 – privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POC 2014-2020, în contextul aprobării OUG 52/2020 pentru modificarea art.29^3 alin. (2) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19
8.06.2020 – Metodologie selectie parteneri URBIVEL versiunea 2
20.06.2020 – Modalitate configurare semnatură electronică necesară avizării contracte
3867/08.07.2020 – OUG 101/26.06.2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
05.08.2020 – Procedura operaţională Monitorizare, Cod: POC.OIC.MO.Pr, Ediţia II, Revizia 4, POC 2014-2020 Axa1